ทอล์ก กะ เทย Tonight ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 24 ม.ค. 59