เป็นต่อ ขั้นเทพ 27 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 9 คืนเพลี่ยงพล้ำ